Girls Varsity SoccerTrack & FieldVarsity BaseballVarsity Softball